top of page

Bokningsvillkor

Beställning

Kan ske muntligt eller skriftligt.

VK Vattenskoterutbildning ansvarar för att bekräfta bokningen skriftligt.

Hyra av vattenskoter

Hyra av vattenskoter ingår inte i det ordinarie priset. Vid hyra av vattenskoter tillkommer en avgift på 795 SEK.

VK Vattenskoterutbildning måste bli notifierade om hyra av vattenskoter är nödvändigt.

Betalning

Den person som bokar utbildningen ansvarar också för att betalningen kommer oss tillhanda. Betalningen måste vara oss tillhanda innan förarbeviset utfärdas. 
Om en deltagare bokar utbildning för flera personer är det möjligt att dela upp betalningen men detta behöver vi bli medvetna om.

Avbokning

Fri avbokning fem dagar innan utbildningsdag och skall ske skriftligt. Ombokning kan ordnas med hjälp av vårt medgivande.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse i samband med utlåning av vattenskoter är beställaren ersättningsskyldig.

Drog- och alkoholpolicy

I samband med utbildning gäller sjölagen 20 kapitel paragraf 4 och 5. Samordnaren på plats kan begära ett utandningsprov om det finns misstanke att deltagare brukat narkotika eller druckit alkohol. Beställaren har då ingen rätt till återbetalning.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka VK Vattenskoterutbildning är person- och uppgiftsansvariga. Integritetpolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via vår webbplats eller sociala medier. Vi är förpliktiga att bedriva vår verksamhet i överensstämmelse med dataskyddsförordningen för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls.

Efter utbildningen

Efter utbildningen tillkommer en avgift på 300 SEK hos Transportstyrelsen för att få ut ditt förarbevis. Detta är en kostnad som VK Vattenskoterutbildning inte täcker. 

bottom of page