top of page

Acerca de

Bild på person som kör vattenskoter

Om utbildningen

Vår intensivkurs för ditt förarbevis/körkort till vattenskoter börjar med distansundervisning på egen hand här på vår teoriportal på vår hemsida. Inlogg till teoriportalen får du mailat till dig inom 24 timmar efter att du bokat utbildningen. Utbildningen är uppdelad i tre delar, där första delen är den tidigare nämnda teorin på teoriportalen på hemsidan. Den görs helt på egen hand och den är framtagen för att vara så smidig som möjligt. Teoriportalen och dess innehåll är godkänt utbildningsmaterial av Transportstyrelsen och följer Transportstyrelsens lärandemål rakt igenom.

Transportstyrelsen ställer krav på att man ska ha genomfört en lärarledd teori för att erhålla förarbevis för vattenskoter. Vi erbjuder dig att göra den lärarledda teorin digitalt via Teams eller fysiskt på någon av våra orter. Alternativt att vi kommer ut till dig och håller i utbildningen om ni bokar i grupp. Vi har vanligtvis tider för lärarledd teori digitalt minst en gång i veckan. Vi skickar ut en länk till den lärarledda teorin till er mail efter vi bokat in dig. Det krävs bara en dator eller mobiltelefon för att vara med. Inga speciella program krävs. Under den lärarledda teorin så fördjupar vi oss i det du lärt dig i vår teoriportal och du får möjlighet att i grupp och med våra instruktörer diskutera teorin mer ingående.

Slutligen är det teoriprov och praktisk körning. Detta görs fysiskt. Antingen på någon av våra 19 utbildningsorter eller i det fall vi kommer ut och håller utbildningen hos dig. Teoriprovet är baserat på det du lär dig i vår teoriportal online och det vi går igenom under den lärarledda teorin.

Den praktiska körningen innehåller genomgång och praktik av alla de moment som Transportstyrelsen ställer som krav att man ska kunna för att få förarbevis för vattenskoter. Priset på 3.495 :- förutsätter att du tar med din egen vattenskoter. Om du vill hyra vattenskoter på plats så kostar det 795 :-/person och då ingår försäkring i priset.

Vårt mål på Västkustens Vattenskoterutbildning är att genom vår intensivkurs hjälpa dig att få ditt förarbevis/körkort så smidigt som möjligt och samtidigt ge dig rätt kunskap för att du ska känna dig trygg ute på sjön.

Hur snabbt kan jag ta förarbevis/körkort för vattenskoter?

För dig som vill ta ditt förarbevis fortast möjligt så kan du ta det på minimum två dagar!
Dag 1 gör du teorin på egen hand på distans via vår teoriportal.

Dag 2 gör du den lärarledda teorin, teoriprov och den praktiska körningen.

Förutsatt att du blir godkänd på alla momenten erhåller du därefter förarbeviset omgående och registreras hos Transportstyrelsen.

Förarbevis för vattenskoter - Hur går det till?

Se vår animerade kortfilm där vi förklarar hur utbildningen går till och reder ut vad som gäller när man tar förarbevis för vattenskoter.

Hur tar man körkort för vattenskoter? Hur går utbildningen till? Hur snabbt kan man ta körkort för vattenskoter? Vad gäller egentligen?
Alla dessa frågor besvarar vi i vår informativa animerade film. 

Utbildningens upplägg och innehåll

Del 1 - Teori på distans via teoriportalen online

 • Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begränsningar samt olika typer av vattenskotrar

 • Sjökunskap, sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten.

 • Grundläggande navigation.

 • Sjömärken & sjövägmärken.

 • Säkerhet & säkerhetsutrustning. 

Del 2 - Lärarledd teori på plats eller online med instruktör, 3 timmar

 • Fördjupning och diskussion •
  - Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten.
  - Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan.
  - Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden.

 • Grundläggande navigation.
  - Välja rätt sjökort med rätt skala.
  - Bestämma avstånd och position i sjökort.
  - Visuell navigation.
  - Färdplanering.

 • Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar.

 • Riskbedömning och fartens påverkan.

 • Nödåtgärder.
  - Ta sig upp på vattenskotern från vattnet.
  - Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter.
  - Vända tillbaka en vält vattenskoter i vattnet.
  - Bogsering.

Del 3 - Praktisk körning med vattenskoter och teoriprov, drygt 4 timmar

 • Genomgång av säkerhetsutrustning.

 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning.

 • Lågfartsmanöverövningar
  Uppstart av vattenskoter
  - Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, hålla vattenskotern stilla och därefter backa undan under       kontrollerade former
  - Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
  - Köra med passagerare
  - Förtöjning

 • Högfartsmanöverövningar
  - Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och back
  - Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
  - Girar i lugnt vatten samt girar i vågor eller svall

 • Undanmanöverövningar
  - Slå av gas och kontrollera glidsträcka
  - Slå av gas och ge back
  - Slå av gas och ge fullt roderutslag
  - Slå av gas, gira och ge gas med kraftigt roderutslag

 • Nödåtgärder
  - Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp

 • Teoriprov på det du lärt dig.

 • Förutsatt att du godkänns så registrerar vi dig i Transportstyrelsens system som godkänd och du kan omgående begära att få ditt förarbevis registrerat online i Transportstyrelsens vattenskoterwebben . Notera att Transportstyrelsen alltid tar 300 kr för själva ansökan efter att vi registrerat dig som godkänd. Detta betalas direkt till Transportstyrelsen.

Efter genomförd utbildning har du förarbevis för vattenskoter som är giltigt livet ut. Grattis!

Vad tycker de som tagit förarbevis hos oss?

bottom of page